Kinderopvang

Wij werken samen met het kinderdagcentrum van Stichting Kinderopvang Waterland (SKW) waarin een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf zijn gehuisvest. Onze samenwerking houdt in dat als kinderen 4 jaar worden en naar groep 1 van obs De Havenrakkers gaan, er met toestemming van ouders een warme overdracht plaats vindt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste invulling van de onderwijsbehoefte van het kind sneller tot stand komen. Zo verloopt de overstap van kinderdagcentrum naar de basisschool voor uw kind vanzelfsprekend.

Hier kunt u meer lezen over het kinderdagcentrum van SKW.

Ouders aan het woord

"Kinderen die iets meer kunnen worden wat betreft leerstof extra uitgedaagd."

"Er is ook veel ruimte voor creativiteit, leuke uitstapjes en projecten."