Kinderopvang

Wij werken samen met het kinderdagcentrum van Stichting Kinderopvang Waterland (SKW) waarin een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf zijn gehuisvest. Onze samenwerking houdt in dat als kinderen 4 jaar worden en naar groep 1 van obs De Havenrakkers gaan, er met toestemming van ouders een warme overdracht plaats vindt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste invulling van de onderwijsbehoefte van het kind sneller tot stand komen. Zo verloopt de overstap van kinderdagcentrum naar de basisschool voor uw kind vanzelfsprekend.

Hier kunt u meer lezen over het kinderdagcentrum van SKW.

Leerlingen aan het woord

"Het is een school waar je veel en goed leert plannen."

"Ook als je naar sport kijkt is het goed. We krijgen twee keer per week gym en we mogen soms een rondje om het school gebouw joggen zodat we onze energie nog even kwijt kunnen."