Oudercommunicatie

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind, beiden spelen een rol in het leerproces en de opvoeding en samen kunnen we meer voor kinderen betekenen dan elk voor zich. Als school streven we een zorgvuldig en warm oudercontact na; uw kinderen zijn onze leerlingen. We vinden het fijn als u regelmatig belangstelling toont voor de ontwikkeling en prestaties van uw kind. Een kort gesprek met de leerkracht is elke dag mogelijk na het einde van de schooldag. Indien nodig maken we een afspraak voor een langer gesprek. We hebben in ieder geval de volgende contactmomenten:
  • Informatieavond: aan het begin van het schooljaar vindt in alle groepen een informatieavond plaats waarin u kunt kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en andere ouders. U krijgt informatie over het lesprogramma en de activiteiten van de groep.
  • Oudergesprekken en rapporten: na 2 maanden onderwijs (begin november) volgt er een gesprek met de ouders van nieuwe leerlingen in groep 1. De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 hebben minimaal twee gesprekken met de leerkracht van hun kind, per schooljaar. Aan het eind van groep 2 krijgen de ouders een schriftelijk verslag over de voortgang van hun kind op school. De ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 wordt drie keer in het schooljaar de mogelijkheid geboden met de leerkracht te spreken over de vorderingen en de ontwikkeling van hun kind. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer in het schooljaar een rapport: halverwege het schooljaar en drie weken voor het einde van het schooljaar. Zowel door de ouders als de leerkracht kan het initiatief genomen worden een afspraak te maken voor een tussentijds gesprek.

Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuws. Onder het kopje "Nieuws"in het ouderportaal verschijnt regelmatig nieuws over de school. Soms kunnen mededelingen niet wachten tot het volgende ouderbulletin. 
  • Nieuwsbrief; 1 keer in de 2 weken verschijnt het ouderbulletin met alle relevante gegevens voor de komende periode. De inhoud is de verantwoordelijkheid van de school, maar ouders kunnen zelf ook een bijdrage leveren. Hiebij een voorbeeld van een nieuwsbrief.
  • De schoolgids met alle informatie over ons onderwijsaanbod.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten kijken goed naar wie mijn kind is."

"Ze hebben haar veiligheid en vertrouwen gegeven om zich te ontwikkelen. Niet opjagen, maar haar tempo volgen. Hier ben ik heel tevreden over."