Leerlingbetrokkenheid

Uiterraard willen we leerlingen ook betrekken bij het onderwijs. Komend schooljaar willen we een leerlingenraad gaan opzetten om de leerlingen meer zeggenschap te geven over hoe zij het onderwijs op de Havenrakkers ervaren en wat zij eventueel anders zouden willen.

Ouders aan het woord

"Kinderen die iets meer kunnen worden wat betreft leerstof extra uitgedaagd."

"Er is ook veel ruimte voor creativiteit, leuke uitstapjes en projecten."