Leerlingbetrokkenheid

Uiterraard willen we leerlingen ook betrekken bij het onderwijs. Komend schooljaar willen we een leerlingenraad gaan opzetten om de leerlingen meer zeggenschap te geven over hoe zij het onderwijs op de Havenrakkers ervaren en wat zij eventueel anders zouden willen.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team van gedreven en betrokken leerkrachten met hart voor leerlingen en onderwijs."

"Binnen de verschillende bouwen werken we goed samen en hebben we een goede doorgaande leerlijn."