Leerlingbetrokkenheid

Uiterraard willen we leerlingen ook betrekken bij het onderwijs. Komend schooljaar willen we een leerlingenraad gaan opzetten om de leerlingen meer zeggenschap te geven over hoe zij het onderwijs op de Havenrakkers ervaren en wat zij eventueel anders zouden willen.

Leerlingen aan het woord

"We hebben een fijne leermethode. En een goede meester!"

"We krijgen goede en ook uitdagende opdrachten. We hebben Chromebooks om mee te werken, maar we werken ook in gewone schriften."