Leerlingbetrokkenheid

Uiterraard willen we leerlingen ook betrekken bij het onderwijs. Komend schooljaar willen we een leerlingenraad gaan opzetten om de leerlingen meer zeggenschap te geven over hoe zij het onderwijs op de Havenrakkers ervaren en wat zij eventueel anders zouden willen.

Leerlingen aan het woord

"Het is een school waar je veel en goed leert plannen."

"Ook als je naar sport kijkt is het goed. We krijgen twee keer per week gym en we mogen soms een rondje om het school gebouw joggen zodat we onze energie nog even kwijt kunnen."