Onze aanpak

Wij zijn een bassischool en wij vinden het belangrijk dat onze kinderen een goede basis meekrijgen. Een goede basis in rekenen, taal, lezen, algemene kennis, sociaal emotionele vorming, beeldende vorming en bewegingsonderwijs. Op deze basis moeten de kinderen verder kunnen bouwen de rest van hun leven. Die basis moet dus goed zijn. Onze leerkrachten geven les volgens het EDI-model en proberen de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten werken.
Onze resultaten zijn goed, het kan altijd beter en daar zullen we aan blijven werken!

Ontwikkelingsgericht onderwijs in de kleutergroepen
De kinderen 4 t/m 6 jaar in zitten door elkaar in zogenaamde heterogene groepen. Elke kleuter vervult daardoor de rol van jongste (groep 1) als oudste (groep 2). Dit ondersteunt de sociale ontwikkeling op een natuurlijke wijze. Bovendien geldt voor de oudste leerlingen: wat je aan anderen kunt leren, beheers je echt goed en dat heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen van deze leerlingen

Leren rekenen, lezen en schrijven in groep 3
In  groep 3 leren de kinderen de beginselen van het rekenen, lezen en schrijven. Ze oefenen veel van deze vaardigheden in het werkwiel. Het werkwiel is een instructiemodel in circuitvorm waarbij kinderen in kleine groepjes instructie krijgen en oefenen met verschillende betekenisvolle activiteiten. We werken met Veilig leren Lezen voor het lezen en Pluspunt 4 voor het rekenonderwijs.

Nieuwe informatie verbinden aan aanwezige kennis
Vanaf groep 4 werken we met het zogenaamde Expliciete Directe Instructiemodel. Lessen met een duidelijke lesopbouw waarin kinderen met de leerkracht, samen en zelfstandig werken. Hierbij worden duidelijke doelen gesteld, geëvalueerd en gerichte feedback gegeven. 

' s Ochtends houden we ons voornamelijk bezig met rekenen, taal (Taal op Maat), lezen en spelling (Spelling op Maat). Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen deze vakken goed beheersen. In de middag werken we met een geïntegreerde methode voor aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis. Deze methode heet Faqta. Kinderen gaan veelal in groepjes op een onderzoekende manier door de leerstof. Coöperatieve werkvormen en onderzoekend leren wisselen elkaar af. Iedere leerling heeft een Chromebook en heeft onbeperkt toegang tot informatie.

Wij gebruiken de weektaak om te werken aan de zelfstandigheid, planning en organisatie. Deze weektaak wordt ingezet op vaste tijdstippen of zodra de kinderen klaar zijn met het basisaanbod. Door deze manier van werken worden kinderen meer eigenaar van hun werk.

Sociale en emotionele competenties
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Wij gebruiken in alle groepen de methode Leefstijl. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

Tot slot.
Uiteraard besteden wij ook aandacht aan bewegingsonderwijs, handvaardigheid en tekenen en muziek.
Ieder kind krijgt 2 x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht gym. De handvaardigheidlessen worden door de leerkracht of door een vrijwilliger gegeven. de muzieklessen worden gegeven door een vakleerkracht muziek.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team van gedreven en betrokken leerkrachten met hart voor leerlingen en onderwijs."

"Binnen de verschillende bouwen werken we goed samen en hebben we een goede doorgaande leerlijn."