Onze speerpunten

Kiezen voor De Havenrakkers is kiezen voor een school die zichzelf continu ontwikkeld. Hieronder krijgt u een impressie van de onderwerpen waar we al aan werken en die we in de toekomst verder gaan ontwikkelen.

Onderzoekend en coöperatief leren.     Hoe kan dat juf?
Het vriest, het is koud en er ligt ijs op de sloten in Broek in Waterland. Wel raar, gisteren lag er nog gewoon water in de sloten en nu ligt er ijs. Jamie, uit groep 4, vraagt verbaasd aan de juf hoe dat kan? De juf belooft Jamie er een les van te maken. Ze vraagt de kinderen wat ze al weten en wat ze zouden willen leren? 's Middags gaan ze in groepjes aan de slag. Ze onderzoeken hoe het gaat met bevriezen van grote en kleine oppervlaktes en inhouden. Water wordt in kleine en grote bakjes en vormpjes gegoten en in de vriezer gedaan. Maar hoe koud is het in de vriezer? De temperatuur wordt gemeten. Ah, dat is onder nul. En dan is het afwachten. Welk bakje zal het eerst bevroren zijn? Begint dat onderin of bovenaan? Met spanning wordt er iedere 10 minuten gekeken en ondertussen druk gediscussieerd: hoe lang zal het duren voordat ze kunnen schaatsen???

Deze aanpak noemen we onderzoekend en coöperatief leren waarbij kinderen vanuit nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing tot kennis komen. Kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Deze leervorm passen we vooral toe bij het doen van onderzoeken in het kader van de wereldoriëntatie vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

ICT en vaardigheden 21e eeuw.                Met dank aan de Chromebooks!
Na de pauze gaat groep 5/6 in tweetallen een opdracht maken over 'vulkanen'. Ieder tweetal volgt op de computer de uitleg die de meester in Classroom heeft gezet. Daarna werken ze samen  aan verschillende opdrachten. Het ene groepje maakt een informatief document, de ander werkt aan een filmpje. Iedereen is keihard bezig om er iets moois van te maken. Aan het einde worden alle opdrachten gepresenteerd op het smartbord in de klas en genieten we samen van de resultaten. Wat een leuke les Vulkanen, en door de klas zelf gemaakt! 

Wij kiezen voor het combineren van nieuwe media en fysieke leermiddelen, het zogenaamde 'blended learning'. Dat betekent in de praktijk dat we leren en werken met en zonder ICT-toepassingen. Als school streven we ernaar om vaardigheden te ontwikkelen die oude en nieuwe media (internettoepassingen) gebruiken. Daarbij is het bewust omgaan met media en het goed inschatten van de waarde van informatie een voorwaarde. Wij blijven kritisch op de inzet van ICT-middelen.

Eigenaarschap bij leerlingen.
Tristan komt met zijn moeder de klas in voor zijn halfjaarlijkse ouder/kind gesprek. Hij loopt naar de datamuur en vertelt aan zijn moeder waar de klas mee bezig is. Trots laat hij zien dat hij met spelling goed vooruit is gegaan. Daarna lopen ze naar zijn tafeltje en pakt hij zijn portfolio en een aantal schriften. Hij laat zien waar hij mee bezig is, wat goed gaat en waar hij nog mee moet oefenen. Ondertussen loopt de juf tevreden rond en kijkt met trots naar al die leerlingen die hun ouders vertellen over hun ontwikkeling en leerprestaties.

De huidige maatschappij vraagt om mensen die proactief zijn, zelf doelen stellen, kunnen plannen, eigen doelen kunnen realiseren en deze evalueren zodat duidelijk wordt wat goed ging en volgende keer anders kan. Zo leert de leerling eigenaarschap te nemen voor zijn eigen leerproces, krijgt inzicht in de doelen die hij wil behalen en wordt zich zelf bewust van zijn eigen leermogelijkheden.

Sociaal emotionele vorming.
Wij werken op de havenrakkers met de methode "Leefstijl".Op school spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden de kinderen hiervan bewustgemaakt. Samen met hun klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep. De eerste weken van het schooljaar besteden we veel aandacht aan de groepsvroming. Het thema voor deze weken is: "de groep?", dat zijn wij.

De eerste 6 weken van het schooljaar starten we met "de Gouden Weken". We besteden in die weken extra tijd aan de groepsvorming. Na de vakantie begint de groepsvorming namelijk weer opnieuw, kinderen verkennen elkaar, de (nieuwe) leerkracht en de regels Het is het moment een goed pedagogisch klimaat te creeeren voor een fijne sfeer in de groep. 
De Gouden weken 

Leerlingen aan het woord

"Het is een school waar je veel en goed leert plannen."

"Ook als je naar sport kijkt is het goed. We krijgen twee keer per week gym en we mogen soms een rondje om het school gebouw joggen zodat we onze energie nog even kwijt kunnen."