Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Bij de laatste inspectie werden bij beoordeeld met een voldoende. De Inspectie is tevreden over:
  • doorgaande lijn in het onderwijsleerproces;
  • het gebruik van hetzelfde instructiemodel in alle groepen;
  • het onderwijsaanbod voor de jongste leerlingen;
  • de intern begeleider die de zorg coördineert zodat de leerlingen die extra hulp nodig hebben, die ook geboden krijgen.
Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Goede eindresultaten
Op De Havenrakkers nemen wij de CITO eindtoets af. De afgelopen jaren was onze gemiddelde score hoger dan het landelijk gemiddelde. We doen het dus goed en daar zijn we trots op! 

Het gaat niet aleen om de Cito-resultaten.
Uiteraard maken we niet alleen gebruik van de Cito-scores om te kijken op welk niveau een kind zit. We kijken ook naar de methode gebonden toetsen, de leerwerkhouding van een kind, de sociaal-emotioneel ontwikkeling en uiteraard de dagelijkse observaties in de klas. Tijdens oudergesprekken zal de leerkracht al deze aspecten bespreken
.
Uitstroom naar het vervolgonderwijs (VO)
Onze schoolverlaters stromen uit naar VO-scholen in Amsterdam, Monnickendam, Volendam en Purmerend. Uit de rapportages die we van deze scholen ontvangen, blijkt dat onze schooladviezen gedegen en betrouwbaar zijn. Van schoolverlaters wordt twee jaar gevolgd hoe de prestaties op het VO zijn. Kijk hier welke schooladviezen wij de afgelopen jaren hebben gegeven.

Waardering leerlingen en ouders
In voorjaar van 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,0! De kinderen zijn blij met de lessen die ze krijgen. Ze leren veel en vinden dat ze goed worden geholpen door de juffen en meesters en ze hebben het naar hun zin in de groep, ze gaan graag naar school. Ook vinden ze het goed dat er duidelijke regels zijn. De kinderen voelen zich veilig op school. Het contact tussen de kinderen en de leerkrachten is goed!.
 

Leerlingen aan het woord

"We hebben een fijne leermethode. En een goede meester!"

"We krijgen goede en ook uitdagende opdrachten. We hebben Chromebooks om mee te werken, maar we werken ook in gewone schriften."