Home

Nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Dit motto staat centraal in de aanpak van De Havenrakkers. We geven hieraan invulling door het toepassen van nieuwe lesmethoden en inzichten. Tegelijkertijd zijn én blijven we de gemoedelijke dorpsschool, verbonden met het dorp Broek in Waterland, betrokken bij de ouders en met een veilig klimaat voor onze leerlingen. Zo is onze school een fijne plek waar kinderen op hun eigen niveau leren en zichzelf ontwikkelen.

Eindelijk is het zover. Op 4 september 2023 zijn wij verhuisd naar onze prachtige nieuwe school aan het Nieuwland 32. Een mooi en duurzaam gebouw. Op het dak liggen meer dan 100 zonnepanelen, in de school mooie ledverlichting, vloerverwarming en een modern ventilatiesysteem. Het systeem kan verwarmen en koelen, altijd een aangename temperatuur. En de school is volledig ingericht met nieuw meubilair!.

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid nemen schept vertrouwen

Verbinden

Samen werken aan een positief klimaat

Meesterschap

Zelfstandig werken aan je leerdoelen

Leerlingen aan het woord

"Het is een school waar je veel en goed leert plannen."

"Ook als je naar sport kijkt is het goed. We krijgen twee keer per week gym en we mogen soms een rondje om het school gebouw joggen zodat we onze energie nog even kwijt kunnen."