Buitenschoolse opvang en Tussenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang
Wij werken nauw samen met  buitenschoolse opvang (bso) de Reuze Zwam van Stichting Kinderopvang Waterland (SKW) die is gehuisvest in het noodlokaal dat op het schoolplein staat en ook het handenarbeidlokaal gebruikt. Kinderen kunnen 's morgens vanaf 7.30 uur bij de voorschoolse opvang terecht. Ook na schooltijd is er opvang onder leiding van de medewerkers van SKW. Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor of na schooltijd veilig is geregeld.

Na het fruit eten & drinken de kinderen kunnen kinderen zelf kiezen aan welke activiteit ze mee doen, zoals een knutselactiviteit, maar er is ook ruimte om even op de bank een boekje te lezen, buiten te spelen of te gamen. Regelmatig worden de dagelijkse activiteiten uitgebreid met clinics, theater, toneel, sport en diverse workshops. 

Op de website van SKW kunt u meer lezen over deze bso en hoe u uw kind kunt aanmelden.

Tussenschoolse Opvang.(overblijf)
Onze tussenschoolse opvang (TSO) is gedurende de schooldagen geopend. Uitzondering hierop is de woensdag (voor alle kinderen).
De opvang gaat uit van ± 15 kinderen per TSO leid(st)er.
De organisatie van de TSO is in handen van de school zelf. Marieke de Gier is de TSO coördinator. 
 

Aan- en afmelden TSO
Ouders kunnen via een aanmeldformulier hun kind opgeven voor de TSO, zowel voor structurele als incidentele opvang. Het formulier is verkrijgbaar bij de TSO coördinator of directie. Ouders die geen structureel gebruik meer willen maken van de TSO, geven dit door aan de coördinator: Marieke de Gier. Het incidenteel aanmelden van uw kind voor een extra dagje of juist afmelden voor een keertje tussenschoolse opvang graag per e-mail doorgeven via tso.obsdehavenrakkers@opspoor.nl voor 8.30 uur !
 
Tarief TSO en wijze van betaling

De kosten voor de tussenschoolse opvang zijn € 1,50  per keer, per kind. 
De structureel opgegeven dagen worden altijd in rekening gebracht, tenzij ruim van te voren melding is gemaakt van afwezigheid van uw kind. 
Betaling van de kosten voor de TSO vindt plaats via automatische incasso, aan het eind van iedere maand. Heeft u naar aanleiding hiervan een vraag? Neemt u dan contact op met administratief medewerker Joyce Broek. Zij is telefonisch te bereiken op nummer 020-4031847 of per mail via j.broek@opspoor.nl

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team van gedreven en betrokken leerkrachten met hart voor leerlingen en onderwijs."

"Binnen de verschillende bouwen werken we goed samen en hebben we een goede doorgaande leerlijn."