Bibliotheek

In samenwerking met Bibliotheek Waterland hebben we een uitgebreide school- en klassenbibliotheek. Leerlingen uit groep 1-2 krijgen één keer in de week, indien de ouders dat willen, een boek mee uit de schoolbibliotheek om thuis lekker met elkaar te gaan (voor)lezen.
De leerlingen van groepen 3-8 ruilen in de klassenbibliotheek. Eén keer per maand gaan twee kinderen onder begeleiding van een ouder naar de bibliotheek op het Leeteinde om een deel van de collectie te ruilen. Twee andere leerlingen ruilen het andere deel in de schoolbibliotheek. Deze boeken blijven op school en krijgen de kinderen elke week de tijd om lekker te lezen.

Vanaf augustus 2023 komt Bibliotheek Waterland met een vestiging in ons nieuwe gebouw. Onze leerlingen kunnen dan gebruik maken van een zeer uitgebreide collectie boeken. Tijdens schooltijden kunnen bewoners uit het dorp boeken komen ruilen. We hopen op deze manier niet alleen een school meer te zijn, maar meer een ontmoetingsplaats voor de bewoners van Broek in Waterland

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team van gedreven en betrokken leerkrachten met hart voor leerlingen en onderwijs."

"Binnen de verschillende bouwen werken we goed samen en hebben we een goede doorgaande leerlijn."