Bibliotheek

In samenwerking met Karmac Bibliotheek hebben we een uitgebreide school- en klassenbibliotheek. Leerlingen uit groep 1-2 krijgen één keer in de week, indien de ouders dat willen, een boek mee uit de schoolbibliotheek om thuis lekker met elkaar te gaan (voor)lezen.
De leerlingen van groepen 3-8 ruilen in de klassenbibliotheek. Eén keer per maand gaan twee kinderen onder begeleiding van een ouder naar de bibliotheek op het Leeteinde om een deel van de collectie te ruilen. Twee andere leerlingen ruilen het andere deel in de schoolbibliotheek. Deze boeken blijven op school en krijgen de kinderen elke week de tijd om lekker te lezen.

Voorleesexperts
Wij werken mee aan het project Voorleesexperts dat Sociaal Sultureel Centrum de Bolder in samenwerking met Karmac Bibliotheek is gestart. Het project Voorleesexperts is bedoeld kinderen meer plezier te laten krijgen in het lezen en daarmee de taalontwikkeling te stimuleren bij gezinnen met kinderen van 1 t/m 12 jaar met een taalachterstand in de gemeente Waterland. Met dit project willen zij maatwerk bieden in het stimuleren van de spraakontwikkeling. Wekelijks, op een vaste dag en tijdstip, komt een vrijwilliger thuis die zowel de kinderen als de ouders laat kennismaken met het voorleesritueel. Lees hier meer over de Voorleesexperts.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team van gedreven en betrokken leerkrachten met hart voor leerlingen en onderwijs."

"Binnen de verschillende bouwen werken we goed samen en hebben we een goede doorgaande leerlijn."