Meesterschap

Zelfstandig werken aan je leerdoelen
Aan de wand in de klas heeft de juf de nieuwe doelen voor rekenen gepresenteerd. Eerst maken de kinderen de schaduwtoets. Zo krijgen ze zicht op wat ze kunnen en nog moeten leren. 'Jeetje', zegt Dana, 'wat was dat moeilijk!'. De volgende dag bespreekt juf alle doelen die op de wand staan en wanneer ze daarover uitleg gaat geven. Nu weet Dana bij welke lessen ze goed moet opletten. Na een aantal lessen over breuken kan ze de sommen foutloos maken. 'Yes!' Ze schrijft haar naam bij de doelen die ze behaald heeft en na het maken van de toets merkt ze dat ze 'breuken' nu echt begrijpt! Juf complimenteert haar: 'Tof Dana, goed gedaan!'.
 

Dit is een praktijkvoorbeeld van hoe wij werken met een instructiemodel dat gericht is op:

  • Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen.
  • Aansluiten op het individueel tempo van de leerling.
  • Duidelijke doelen stellen.
  • Een heldere leerstofopbouw.
  • Directe feedback geven.
Dagelijkse starten we samen met terugkijken op de leerstof van de vorige les en/of met het ophalen van reeds aanwezige voorkennis. Daarna kijken we naar de nieuwe doelen die de leerlingen vandaag willen bereiken in de les. De nieuwe stof wordt stapsgewijs aangeboden, met gebruik van voorbeelden. De leerkracht controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen.
Dan gaan de kinderen onder begeleiding oefenen, waarbij de leerkracht veel vragen stelt. De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig of werken samen met anderen. De leerkracht houdt in de gaten wat de kinderen leren en geeft direct feedback op het gedane werk. Daarbij zet hij de leerling aan het denken: Hoe komt het dat dit goed/fout ging? Aan het einde van de les wordt samen met de hele groep gekeken wat er is geleerd. Zo werkt ieder kind op zijn eigen niveau aan het verwerken van de lesstof en behalen van zijn eigen leerdoelen.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten kijken goed naar wie mijn kind is."

"Ze hebben haar veiligheid en vertrouwen gegeven om zich te ontwikkelen. Niet opjagen, maar haar tempo volgen. Hier ben ik heel tevreden over."