Verbinden

Samen werken aan een positief klimaat
Na de pauze gaat groep 5/6 in tweetallen een opdracht maken over het 'vulkanen'. Ieder tweetal volgt op de computer de uitleg die de meester in Classroom heeft gezet. Daarna werken ze samen  aan verschillende opdrachten. Het ene groepje maakt een informatief document, de ander werkt aan een filmpje. Iedereen is keihard bezig om er iets moois van te maken. Aan het einde worden alle opdrachten gepresenteerd op het smartbord in de klas en genieten we samen van de resultaten. Wat een leuke les Vulkanen, en door de klas zelf gemaakt! 

Om goed te kunnen leren en samenwerken is een goed sociaal klimaat van belang. Ter ondersteuning gebruiken wij de methode Leefstijl. Hierbij werken wij aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden bij onze leerlingen. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Ook voeren ze hierover gesprekken met elkaar. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Zo wordt niet alleen het individu sterker, maar ook de groep.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten kijken goed naar wie mijn kind is."

"Ze hebben haar veiligheid en vertrouwen gegeven om zich te ontwikkelen. Niet opjagen, maar haar tempo volgen. Hier ben ik heel tevreden over."