Onze missie

Leren en je zelf ontwikkelen!

Het is onze missie om uit te dagen tot leren en dat met plezier te doen. Op OBS de Havenrakkers is een lerende houding uitgangspunt van al ons handelen. Iedereen heeft de mogelijkheid om iets nieuws te leren of om een vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken en daarvan te leren. Leren is ook verantwoordelijkheid nemen, voor jezelf, voor het benutten van onze talenten, voor onze sociale omgang met anderen en voor de omgeving waarin we leven. Zo staat leren dichtbij  leven en bij het vermogen van een ieder om te leren en zich te ontwikkelen. En dat is fantastisch! Uitdagingen aangaan en daar plezier aan beleven lukt alleen vanuit een sociaal veilige basis. Als team willen wij samen met de ouders van onze leerlingen zo'n plek bieden, waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Onze kernwaarden

Vertrouwen: verantwoordelijkheid krijgen en nemen

Maandag wordt het huiswerk van afgelopen donderdag besproken en donderdag dat van maandag. Er ligt altijd een extra stapeltje huiswerkbladen in de klas voor het geval het huiswerk is zoekgeraakt. Het is vrijdagmiddag 17 uur, ik sta op het punt naar huis te gaan als de buitenbel gaat. Tom staat op de stoep. 'Ik ben m'n huiswerk vergeten meester. Is er nog een extra blad in de klas?' Yes! Vrolijk en voldaan ga ik het weekend in: deze leerling neemt zijn verantwoordelijkheid!

Wij hebben het volste vertrouwen dat onze leerlingen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en zich zo ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.

Verbinden: samen werken aan een positief klimaat

Ter ondersteuning gebruiken wij de methode Leefstijl. Hierbij werken wij aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden bij onze leerlingen. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Ook voeren ze hierover gesprekken met elkaar. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Zo wordt niet alleen het individu sterker, maar ook de groep.

Meesterschap: zelfstandig werken aan je leerdoelen

Aan de wand in de klas heeft de juf de nieuwe doelen voor rekenen gepresenteerd. Eerst maken de kinderen de schaduwtoets. Zo krijgen ze zicht op wat ze kunnen en nog moeten leren. 'Jeetje', zegt Dana, 'wat was dat moeilijk!'. De volgende dag bespreekt juf alle doelen die op de wand staan en wanneer ze daarover uitleg gaat geven. Nu weet Dana bij welke lessen ze goed moet opletten. Na een aantal lessen over breuken kan ze de sommen foutloos maken. 'Yes!' Ze schrijft haar naam bij de doelen die ze behaald heeft en na het maken van de toets merkt ze dat ze 'breuken' nu echt begrijpt! Juf complimenteert haar: 'Tof Dana, goed gedaan!'

Dit is een praktijkvoorbeeld van hoe wij werken met een instructiemodel (EDI) dat gericht is op:

  • Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen.
  • Aansluiten op het individueel tempo van de leerling. Duidelijke doelen stellen. Een heldere leerstofopbouw.
  • Directe feedback geven.

Dagelijks starten we samen met terugkijken op de leerstof van de vorige les en/of met het ophalen van reeds aanwezige voorkennis. Daarna kijken we naar de nieuwe doelen die de leerlingen vandaag willen bereiken in de les. De nieuwe stof wordt stapsgewijs aangeboden, met gebruik van voorbeelden. De leerkracht controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen. Dan gaan de kinderen onder begeleiding oefenen, waarbij de leerkracht veel vragen stelt. De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig of werken samen met anderen. De leerkracht houdt in de gaten wat de kinderen leren en geeft direct feedback op het gedane werk. Daarbij zet hij de leerling aan het denken: Hoe komt het dat dit goed/fout ging? Aan het einde van de les wordt samen met de hele groep gekeken wat er is geleerd. Zo werkt ieder kind op zijn eigen niveau aan het verwerken van de lesstof. 


Schoolgids Havenrakkers

 

Ouders aan het woord

"Kinderen die iets meer kunnen worden wat betreft leerstof extra uitgedaagd."

"Er is ook veel ruimte voor creativiteit, leuke uitstapjes en projecten."