Nieuwbouw

Komend schooljaar gaan wij verhuizen naar een tijdelijke huisvesting. Deze huisvesting wordt geplaatst op het trainingsveld van SDOB. Deze verhuizing zal, als alles goed gaat, rond de herfstvakantie plaatsvinden. We zullen ruim een jaar in de tijdelijke huisvesting verblijven. Daarna gaan we naar een volledig vernieuwde school, we kijken er nu al naar uit.

Via de website zullen wij u op de hoogte houden van de vernieuwbouw.

Nieuwsbrief juli 2021
 

Leerlingen aan het woord

"We hebben een fijne leermethode. En een goede meester!"

"We krijgen goede en ook uitdagende opdrachten. We hebben Chromebooks om mee te werken, maar we werken ook in gewone schriften."